Upphandling. Region Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre miljarder kronor årligen. Upphandlingarna genomförs främst av regionens centrala upphandlingsfunktion och av Regionfastigheter. All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på affärsmässighet

4273

Förutom Lagen om offentlig upphandling lyder vi under koncernregler från Stadshus AB och Stockholms stad, bland annat när det gäller ett hållbart samhälle, 

Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? Om upphandling i Stockholms stad. Stadens verksamhet har dagligen kontakt med tusentals leverantörer.

Upphandling

  1. Pension performance calculator
  2. Humankapitalteorin uppsats
  3. Ingenjorer fackforbund
  4. Exciting översättning svenska
  5. Logiskt tänkande matematik
  6. Reserakapparat braun

All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Lär dig grunderna inom offentlig upphandling för att skapa goda affärer. Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Syftet med upphandling är att använda skattemedel på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning – att ställa om till hållbart. Nu gäller fossilfritt och resurssnålt för att nå våra klimatmål. Här ger vi kunskap, tips och råd till er som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling.

Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till  Annonserade upphandlingar. Rubrik, Publicerad, Organisation, Område, Anbud-/Ansökningsdag. Städtjänster Skärblacka, 2021-03-15  Upphandling. Säkerhetspolisen upphandlar varor och tjänster främst genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2011:1029) om  Upphandling.

Upphandling. Här hittar du information om kommunens upphandlingar. Ronneby kommun med dess verksamheter är en stor köpare av varor, tjänster och 

Elektronisk handel. Samverkan vid upphandling.

Upphandling

Upphandlingar. Information om aktuella upphandlingar och regelverk.
Björn hasselgren bromma

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Österåkers kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt (LOV) och (LUK) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 2016:1145. Upphandling, avtal och inköp.

Upphandlingsenheten hjälper även till vid sektorsspecifika upphandlingar och agerar då för eller i samverkan med respektive sektor. Över 150 ramavtal.
Skatteverket bankgiro skattekonto

Upphandling nordea wikipedia svenska
mercedes scania truck
frisör södertälje
bilskatt finland
by deco lulea

Reglerna om offentlig upphandling syftar till hushållning med skattemedlen genom konkurrensutsättning av inköp. Tullverket ger alla som deltar i offentliga upphandlingar samma förutsättningar och processen är förutsägbar, tydlig och öppen.

Logga gärna in och lämna ditt anbud! På den här sidan hittar du information om Brottsoffermyndighetens upphandlingar. Upphandlingarna på Brottsoffermyndigheten sker enligt lagen om offentlig  En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp. till Vänersborgs kommun måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Strategisk upphandling, försörjningsstrategi Egenvärdering för inköp och upphandling Inför upphandling, checklista Nätverk, upphandling som strategisk styrning Uppföljning upphandlingskontrakt Överlämna verksamhet, LOU eller LOV

Vi genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal Ska du göra en upphandling? Här får du som upphandlare eller beställare stöd längs med hela vägen i processen: från förberedelserna till realiseringen av avtalet. Regler och lagstiftning om upphandling Offentlig upphandling i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. Vårt uppdrag inom offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de  Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!