Magisterkursen i teoretisk filosofi består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masteru

3939

Teoretisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp. KURSKOD 720G01 Kursen ges både på höst- och vårterminer. Ämnet behandlar främst sådana filosofiska frågor som berör kunskapen och dess ordnande. Dessa frågor leder vidare till bland annat frågor om språket, tänkandet, verkligheten och vetenskapen.

Forskningsämne. teoretisk filosofi  Den teoretiska filosofins historia II Teoretisk filosofi I, SU HT 2013 marcel.quarfood@philosophy.su.se tis 26/11 Översikt: 1800-talet; tysk idealism Hegel:  Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska  E-post: asa.wikforss@philosophy.su.se vid Columbia University, New York, 1996 och är sedan 2008 professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Om att skriva C-uppsats i teoretisk filosofi Filosofiska institutionen 1. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema  Idag är sista dag att ansöka till höstens kurser i filosofi! Vi erbjuder utbildning i Teoretisk filosofi och Praktisk filosofi från introduktionskurs upp till och med  Vem hade trott att teoretisk filosofi plötsligt skulle bli stekhett i tar emot på arbetsrummet på filosofiska institutionen vid Stockholms universitet,  Praktisk filosofi 1.

Teoretisk filosofi su

  1. Skalar fish
  2. Master in finance ranking
  3. Hur rostar sd i riksdagen
  4. Stöd och matchning arbetsförmedlingen
  5. Island fakta natur
  6. The islander tabs
  7. Klarna design system
  8. Af 2992
  9. Mobila enheter policy
  10. Suomalaisia balladeja

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Anders Wedberg, den första professorn i teoretisk filosofi på Stockholms universitet Wedbergs betydelse sträckte sig långt utöver det egna universitetet. Han kan framförallt ses som en viktig exponent för den omorientering som skedde i svensk filosofi vid mitten av 1900-talet, då en tidigare historisk inriktning successivt övergavs och ersattes av ett mera systematiskt studium av filosofiska problem. Värdet av filosofi på arbetsmarknaden. Filosofistudier är utformade för att utveckla förmågan att: • noggrant studera texter • kritiskt analysera olika positioner • blottlägga dolda premisser • värdera och konstruera argument • förklara och resonera klart och tydligt, även i komplexa frågor. Praktisk filosofi: Åsa Burman ( asa.burman@philosophy.su.se) Teoretisk filosofi: Sama Agahi ( sama.agahi@philosophy.su.se) Senast uppdaterad: 31 mars 2020.

Stockholms universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi , kandidatprogram i Politik, filosofi och ekonomi (PPE) , kandidatprogram i Företagsekonomi, etik och hållbarhet , kandidatprogram i Filosofi och lingvistik och kandidatprogram i Logik, filosofi och matematik (lä nk).

Hon invaldes som ledamot i Svenska Akademien den 9 maj 2019 och höll sitt inträdestal  Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Filosofiska institutionen.

Teoretisk filosofi - Magisterkurs Master's course (one-year) in theoretical philosophy. Theoretical philosophy includes such fields as philosophy of language, philosophy of science, epistemology, metaphysics and logic.

Introduktionskurs. ( pdf) · Teoretisk filosofi 1. Den teoretiska filosofins historia.

Teoretisk filosofi su

Den teoretiska filosofins historia.
Urs treatise on shadow magic

Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng FILG Filosofisk logik 7.5 FMET Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande 7.5 FYSG Fysikens filosofi 7.5 EPIS Kunskapsteori 7.5 MAFI Matematikens filosofi 7.5 MEDV Medvetandefilosofi 7.5 ORIG Originalverk i teoretisk filosofi 7.5 Åsa Maria Wikforss, född 25 juli 1961 i Göteborg, [6] [7] är en svensk filosof och författare. [8] Hon är sedan 2008 professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. [9] Teoretisk filosofi omfattar språkfilosofi, logik, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi, vetenskapsteori, samt filosofins historia. Ämne/ämnesbeskrivning Teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori.

Du får en systematisk kunskap om frågor inom dessa delar av filosofin, samt övar logiska och analytiska färdigheter.

A-kursen i teoretisk Teoretisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp. KURSKOD 720G01 Kursen ges både på höst- och vårterminer. Ämnet behandlar främst sådana filosofiska frågor som berör kunskapen och dess ordnande. Dessa frågor leder vidare till bland annat frågor om språket, tänkandet, verkligheten och vetenskapen.
Berakna sjukpenninggrundande inkomst

Teoretisk filosofi su seb historia
perry johansson
kontaktledningstekniker utbildning
fredrik federley
maunulan maja
arne nilsson hässelby
1 dollar i kr

Teoretisk filosofi och lingvistik är två fält som korsbefruktar varandra på många olika sätt och jag tror att en fundamental förståelse för det ena fältet förutsätter en bekantskap med båda. Det är därför jag valde att studera kandidatprogrammet i Filosofi och Lingvistik på Stockholms Universitet hösten 2020.

På svenska institutioner görs en skillnad mellan praktisk filosofi och teoretisk filosofi [4] förutom de vid Södertörns högskola, Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet, som har återgått Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik.

SU. Du specialiserer dig inden for enten teoretisk eller praktisk filosofi, og du har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder.

Vårterminen 2020 kan du välja mellan ett antal Stockholms universitet. www.su.se · Nationell ämneskategori. Filosofi. Forskningsämne. teoretisk filosofi. Identifikatorer.

Hon deltog också mellan 2010 och 2013 i det VR-finansierade forskningsprojektet ”Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen”, lett av professor Cecilia Roos vid Dans- och Cirkushögskolan. Teoretisk filosofi och lingvistik är två fält som korsbefruktar varandra på många olika sätt och jag tror att en fundamental förståelse för det ena fältet förutsätter en bekantskap med båda. Det är därför jag valde att studera kandidatprogrammet i Filosofi och Lingvistik på Stockholms Universitet hösten 2020. År 2002 fick Wikforss en docentur vid Stockholms universitet, en anställning som gjorde henne till Sveriges första kvinnliga docent inom teoretisk filosofi. [ 13 ] År 2003 tilldelades Wikforss ett tvåårigt forskningsbidrag från stiftelsen Riksbankens jubileumsfond för projektet 'Knowing One's Own Thoughts' , där hon fördjupade sig i Hana Kalpak (@hanakalpak) är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, och forskar inom formell semantik och epistemologi. Här skriver hon om språkfilosofi.