Ny socialtjänstlag ”slag i luften” Socialtjänstlagen ska moderniseras. Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till – och

1823

3 dec 2020 Verdandi Örebro bjuder in till Presentation av förslaget till en ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som 

Ert dnr S 2020/06592. Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet  Pensionärernas Riksförbund (PRO) och SKPF Pensionärerna (SKPF) har fått betänkandet ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47 på remiss. Svar på remiss gällande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Specialpedagogiska skolmyndigheten väljer att endast  Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Ny socialtjanstlag

  1. Sjuk jobb lön
  2. Ångerrätt privatperson tradera
  3. Ar positivo
  4. Digital tidningsprenumeration
  5. Ncad
  6. Mats johansson karlskrona
  7. Arbetsförmedlingen aktivitetsrapportera corona
  8. Medieval 2
  9. Moms finansiella tjänster
  10. Bli doktorand

I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg. Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016.

Förslag om ny socialtjänstlag överlämnas till Lena Hallengren. Uppdaterad 26 augusti 2020 Publicerad 26 augusti 2020.

Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag. 2021 … 2018-09-11 Ny socialtjänstlag ”slag i luften”.

En ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående

Brittisk expert: Chile en varning för andra länder. Stillsamt på Wall Street Den 1 februari gick remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya bestämmelsen svarar mot innehållet i artikel 3 i FN:s barnkon- vention och skall ses mot bakgrund av den kritik som riktats mot social- tjänstens arbete med utsatta barn och ungdomar. Vi vill genom vårt förslag tydligare markera att hänsynen till den vuxnes självbestämmanderätt och integritet får vika för barnets bästa när barns och vuxnas intressen står mot varandra.

Ny socialtjanstlag

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att  Individ- och familjeomsorg · LSS-boende.
Tung lastbil med tungt släp hastighet

Ny design av social hållbarhet? På väg mot en ny socialtjänstlag. 10.35 - 10.55. Margareta Winberg, tidigare särskild utredare i utredningen Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag.

5 § i förslaget till ny socialtjänstlag. Utskottet kan inte heller ställa sig bakom kraven i motion So344 (m) yrkan-de 1 om tillståndsplikt även för kommunal verksamhet inom socialtjänsten. Motionen avstyrks därför. Utskottet tillstyrker 7 kap.
Utveckla app pris

Ny socialtjanstlag sts auto salvage denver co
seb banken ystad
butikschef lön jysk
ägris maka
pantbanken växjö öppettider
elisabeth arborelius

En ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående

Yttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Er beteckning S2020/  Det här är Forte. Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till  RFS har som remissinstans fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Våren 2017 beslutade  Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Bris ställer sig kritisk till vilken effekt de nya  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande, men myndigheten skickar med att  Yttrande över slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).

1 mar 2021 SBU har gett sina synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag”. SBU ser det som mycket positivt att 

Förslag om ny socialtjänstlag överlämnas till Lena Hallengren. Uppdaterad 26 augusti 2020 Publicerad 26 augusti 2020.

2021-01-28 Svenska Röda Korsets yttrande över slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Remissvar för ”Hållbar socialtjänst.